ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

29 χρόνια δίπλα στους μαθητές του Μαλεβιζίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακό φροντιστήριο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακό φροντιστήριο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μοιραστείτε το

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την παιδεία, μερικές μέρες πριν, έχουμε αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής αλλά και στον τρόπο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.

Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι μία αλλαγή που θα ισχύσει από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Τι είναι όμως η ελάχιστη βάση εισαγωγής;

Σε κάθε πεδίο θα λαμβάνονται υπόψιν οι βαθμοί όλων των υποψηφίων του πεδίου και θα βγαίνει ο μέσος όρος αυτών.

Ας πάρουμε σαν παράδειγμα το 4ο επιστημονικό πεδίο και ας υποθέσουμε ότι όλοι οι μαθητές έγραψαν κατά μέσο όρο τους παρακάτω βαθμούς:

Μαθηματικά: 12

Έκθεση: 13

ΑΕΠΠ: 15 και

ΑΟΘ: 16

Έτσι ο μέσος όρος ολόκληρου του πεδίου υπολογίζεται ως εξής:

12+13+15+16=56/4=14

Η κάθε σχολή θα έρχεται και θα ορίζει ένα συντελεστή ο οποίος θα καθορίζει την ελάχιστη βάση εισαγωγής.

Αν το οικονομικό τμήμα του ΟΠΑ ορίσει σαν συντελεστή το 80% του μέσου όρου, η ελάχιστη βάση εισαγωγής για το τμήμα αυτό θα είναι ο βαθμός που προκύπτει από το γινόμενο 14χ0,8=11,2.

Έτσι θα γίνεται για κάθε τμήμα όλων των σχολών που περιέχονται στο μηχανογραφικό δελτίο πράγμα που σημαίνει ότι κάθε σχολή θα έχει την δική της ελάχιστη βάση εισαγωγής.

Μία άλλη πολύ σημαντική αλλαγή είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Για τους υποψήφιους που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις δεν θα υπάρξει τελικά καμία αλλαγή και η συμπλήρωση του θα γίνει όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Αλλά, για του υποψήφιους του 2022 θα έχουμε την συμπλήρωση του τριπλού μηχανογραφικού!

Το πρώτο θα συμπληρώνεται αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και θα έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι να δηλώσουν μέχρι το 10% του συνόλου των σχολών του κάθε επιστημονικού πεδίου. Αν το 4ο επιστημονικό πεδίο έχει σύνολο 148 σχολές (μηχανογραφικό 2020) θα μπορούν οι υποψήφιοι να δηλώσουν μέχρι 148χ10%=15 σχολές.  (Για το ΕΠΑΛ το ποσοστό είναι 20%)

Αν δεν περάσουν σε καμία σχολή τότε θα έχουν το δικαίωμα για το δεύτερο μηχανογραφικό στο οποίο θα μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα θέλουν αλλά μόνο τμήματα τα οποία έχουν κενές θέσεις.

Το τρίτο μηχανογραφικό θα αφορά τα δημόσια ΙΕΚ για όποιους υποψήφιους ενδιαφέρονται για τις σχολές αυτές και θα συμπληρώνεται μαζί με το πρώτο μηχανογραφικό.

Μια τρίτη αλλαγή, η οποία θα ισχύσει και αυτή από το 2022, είναι ο καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας για κάθε τμήμα, ο οποίος θα ορίζεται για το μάθημα βαρύτητας του τμήματος από το ίδιο το τμήμα.

Μια τέταρτη πολύ σημαντική αλλαγή είναι η διάρκεια φοίτησης η οποία ορίζεται στο ν+2 που σημαίνει ότι μία σχολή που η φοίτηση είναι 4 χρόνια ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του σε 4+2=6 χρόνια. Αντίστοιχα για τις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές είναι τα 8 και 9 έτη σπουδών. Με αυτή την αλλαγή το υπουργείο παιδείας βάζει τέλος στους αιώνιους φοιτητές.