ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

29 χρόνια δίπλα στους μαθητές του Μαλεβιζίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακό φροντιστήριο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακό φροντιστήριο

Κανονισμός λειτουργίας

Για κάθε ένα από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία υπάρχει ο υπεύθυνος πεδίου

• Θετικών Επιστημών
• Θεωρητικών Επιστημών
• Οικονομικών Επιστημών

Ενημερώνεται και πληροφορεί τους καθηγητές για κάθε αλλαγή στον αντίστοιχο τομέα, σε διδακτικές ώρες και είναι υπεύθυνος ύλης.

Υπεύθυνος Τμήματος
Ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία των μαθητών, τηρεί το απουσιολόγιο και το παρουσιολόγιο των εβδομαδιαίων διαγωνισμάτων και να ενημερώνει τους γονείς για τις επιδόσεις και τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.

Για κάθε ένα τμήμα υπάρχει ο Υπεύθυνος μαθήματος
Καθορίζει την ύλη του μαθήματος με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου και τις ανάγκες της τρέχουσας τάξης και συνεργάζεται με τους άλλους καθηγητές που έχουν το ίδιο μάθημα.