ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

29 χρόνια δίπλα στους μαθητές του Μαλεβιζίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακό φροντιστήριο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακό φροντιστήριο

Πώς να υπολογίσετε τα Μόρια Εισαγωγής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021

Μοιραστείτε το
Ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο νόμος που περιγράφει την διαδικασία υπολογισμού των μορίων για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών του 2021.

Ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο νόμος που περιγράφει την διαδικασία υπολογισμού των μορίων για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών του 2021.

Με τον νόμο αυτό μεταξύ άλλων επανέρχονται και οι συντελεστές βαρύτητας για κάποια από τα μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης σπουδών.

Οι συντελεστές βαρύτητας θα είναι το 1,3 και το 0,7.

Τα μαθήματα που θα έχουν συντελεστή βαρύτητας σε κάθε επιστημονικό πεδίο είναι τα εξής:

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο | ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

2ο Επιστημονικό Πεδίο |  θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο  | επιστήμες υγείας και ζωής:
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή α (1,3)
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο |  επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3)
β) Οικονομία Προσανατολισμού με     συντελεστή (0,7)

Πώς λειτουργούν όμως οι συντελεστές αυτοί και πώς υπολογίζονται τα μόρια του κάθε υποψηφίου;

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην κλίμακα του είκοσι, με προσέγγιση δέκατου, των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με το δύο.

Στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων που ορίζονται για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Στην συνέχεια το τελικό άθροισμα των δύο παραπάνω συνόλων πολλαπλασιάζεται με το εκατό και δίνει τα μόρια εισαγωγής του υποψηφίου που σύμφωνα με αυτά θα γίνει η εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για να γίνει καλυτέρα αντιληπτή η παραπάνω διαδικασία ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα:

Υποψήφιος του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, με μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας τα μαθηματικά και την φυσική, γράφει τους παρακάτω βαθμούς:

Έκθεση: 16

Μαθηματικά: 18,6

Φυσική: 19,8  και

Χημεία: 19,9

Η εξαγωγή των μορίων γίνεται στα παρακάτω βήματα;

Α) 16+18,6+19,8+19,9=74,30 

Β) 74,30×2=148,60 

Γ) Μαθηματικά 18,6×1,3 + Φυσική 19,8×0,7= 24,18+13,86=38,04

Δ) 148,60+38,04=186,64

Ε) 186,64×100=18664 ΜΟΡΙΑ