ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

29 χρόνια δίπλα στους μαθητές του Μαλεβιζίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακό φροντιστήριο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακό φροντιστήριο

Με δύο Μηχανογραφικά και ελάχιστη βάση εισαγωγής οι Πανελλαδικές Εξετάσεις από το 2021

Μοιραστείτε το
Επαναστατικές χαρακτηρίζονται οι αλλαγές που φέρνει με νέο νομοσχέδιο προς ψήφιση το Υπουργείο Παιδείας μετά και την σύμφωνη γνώμη των Πρυτάνεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Επαναστατικές χαρακτηρίζονται οι αλλαγές που φέρνει με νέο νομοσχέδιο προς ψήφιση το Υπουργείο Παιδείας μετά και την σύμφωνη γνώμη των Πρυτάνεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.  

Από την φετινή σχολική χρονιά θεσμοθετείται ελάχιστη βάση εισαγωγής από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

Η βάση του κάθε τμήματος θα προσδιορίζεται ως εξής:

Θα λαμβάνεται ο μέσος όρος των 4 μαθημάτων του κάθε πεδίου και με ποσοστό επί του μέσου όρου αυτού, θα ανακοινώνει το κάθε τμήμα την βάση εισαγωγής του.

Για παράδειγμα, αν οι μαθητές της θετικής κατεύθυνσης γράψουν στα 4 μαθήματα μέσο όρο 12 θα έρχεται το ένα τμήμα και θα ορίζει ως βάση εισαγωγής το 75% του 12, δηλαδή  το 9, ένα άλλο τμήμα το 120% του 12, δηλαδή 14,4, ένα άλλο 150% του 12, δηλαδή 18, κοκ.

Με αυτόν το τρόπο θα μένουν έξω πάρα πολλοί υποψήφιοι αφού τα τμήματα, θέλοντας να κρατήσουν ένα επίπεδο και να μην απαξιώσουν το έργο μου προσφέρουν, δεν θα δέχονται μαθητές με χαμηλή βαθμολογία.

Το άλλο σημαντικό που θεσμοθετείται είναι η συμπλήρωση των 2 μηχανογραφικών.

Το πρώτο Μηχανογραφικό  θα το συμπληρώνουν όλοι οι υποψήφιοι, χωρίς να εξαιρείται κανείς,  αλλά σε περιορισμένο αριθμό τμημάτων επιλογής, 10 έως 15 από το ίδιο Επιστημονικό Πεδίο.

Όταν βγουν τα αποτελέσματα , αμέσως θα κληθούν να συμπληρώσουν δεύτερο μηχανογραφικό για τις θέσεις που έχουν μείνει κενές , μόνο  οι υποψήφιοι που δεν πέρασαν σε καμία Σχολή.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, μέχρι σήμερα μόνο το 57% των υποψηφίων εισάγονταν  σε τμήμα  των πέντε πρώτων επιλογών.   

Φαντάζεται λοιπόν κανείς τι θα γίνει στο 2ο μηχανογραφικό!

Το σκεπτικό της Υπουργού Παιδείας  και της 11μελούς  Επιτροπής “σοφών” θεωρούν ότι   αυτό το σύστημα:

  • Ενθαρρύνει τους υποψηφίους να κάνουν συνειδητές επιλογές
  • Μειώνει τον αριθμό των επιτυχόντων σε τυχαίες και μη επιθυμητές σχολές
  • Αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες οι υποψήφιοι να εισάγονται στα τμήματα που πραγματικά επιθυμούν να φοιτήσουν.
  • Μειώνει τη ανάγκη μετεγγραφών
  • Μειώνει το ποσοστό μη ολοκλήρωσης των σπουδών στα τμήματα εισαγωγής
  • Αναβαθμίζει την ποιότητα σπουδών

 Η Επιτροπή των “σοφών” εκτίμησε ότι η εμπειρία της οριζόντιας βάσης εισαγωγής του 10 , όπως εφαρμόστηκε στο παρελθόν δεν είχε θετικά αποτελέσματα , καθώς :

– Έμπαιναν ευκολότερα θέματα
-Τα γραπτά βαθμολογούνταν με μεγαλύτερη επιείκεια , και
-Συνωστίζονταν οι υποψήφιοι γύρω από τη βάση.

Με αυτές τις αλλαγές δεν επηρεάζεται   η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές

Από το υπουργείο παιδείας ανακοινώθηκε ότι:

  • Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται καθόλου η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους. Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν ολοκληρώσει και τις εξετάσεις.
  •  Ανάμεσα στους στόχους είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, με περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλών βάσεων εισαγωγής, που απειλούν με απαξίωση τις πανεπιστημιακές σπουδές και το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και τη φοιτητική πορεία των εισαχθέντων.

Με αυτές τις 2 πολύ σημαντικές αλλαγές έρχεται το υπουργείο να βάλει φρένο στην εισαγωγή όλων των υποψηφίων που δεν θα γράψουν καλά στις πανελλαδικές αφήνοντας έτσι πολλούς μαθητές εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης!

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και esos.gr