ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

29 χρόνια δίπλα στους μαθητές του Μαλεβιζίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακό φροντιστήριο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακό φροντιστήριο

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μοιραστείτε το
Οι αλλαγές στη εκπαίδευση δεν μπορούσαν να αφήσουν το γυμνάσιο απέξω. Έτσι από την φετινή σχολική χρονιά 2020-2021 θα ισχύουν τα παρακάτω για τις 3 τάξεις του γυμνασίου.

Οι αλλαγές στη εκπαίδευση δεν μπορούσαν να αφήσουν το γυμνάσιο απέξω.

Έτσι από την φετινή σχολική χρονιά 2020-2021 θα ισχύουν τα παρακάτω για τις 3 τάξεις του γυμνασίου.

Τα μαθήματα θα χωρίζονται σε 3 ομάδες.

Η ομάδα Α θα έχει τα μαθήματα: 

Νεοελληνική γλώσσα, Αρχαία Ελληνική γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά, Αγγλικά, Φυσική και Βιολογία τα οποία θα εξετάζονται γραπτά στο τέλος της σχολική χρονιάς.

Η ομάδα Β θα περιέχει τα μαθήματα: 

Γεωλογία-Γεωγραφία, Χημεία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Θρησκευτικά, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα, Τεχνολογία-Πληροφορική και Οικιακή Οικονομία.

Τέλος η ομάδα Γ θα έχει τα μαθήματα: Μουσική-Καλλιτεχνικά και Γυμναστική.

 Κατά την διάρκια των 2 τετραμήνων κάθε τμήμα θα εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα  μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία  το πολύ μαθήματα την εβδομάδα.

Τα Διαγωνίσματα χωρίζονται σε:

προειδοποιημένα και γίνονται μετά από ανακεφαλαίωση ή μη προειδοποιημένα και καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

 Επίσης υπάρχουν οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) που διαρκούν το πολύ δέκα  λεπτά και γίνονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων  γίνεται με τον παρακάτω τρόπο συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στο κάθε μάθημα. 

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής. διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά.

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες.

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΞΗ Ή ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις γίνονται μόνο στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ και διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου.

Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, που συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. 

Οι μαθητές που απουσίαζαν για κάποιο λόγο από ένα ή περισσότερα μαθήματα εξετάζονται από τις 15 Ιουνίου έως το τέλος του ίδιου μήνα.

ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Στα μαθήματα της Ομάδα Α βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου.

Στα μαθήματα της Ομάδας Β και ομάδας Γ βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου τετραμήνου.

Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν:

α) έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 10 ή

β) έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 13.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από 10, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα 4. 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από 10 σε περισσότερα από 4 μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ και της Ομάδας Γ ́ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι μόνο προφορικές. 

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α ́ και Β ́ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνει την τάξη.

Γενικώς, βλέποντας τις παραπάνω διαδικασίες καταλαβαίνουμε ότι το γυμνάσιο γίνεται δυσκολότερο, πιο απαιτητικό και χρειάζεται πολύ προσοχή από τους μαθητές.

Το σύστημα αυτό σε ένα μέρος του είχε εφαρμοστεί αρκετά χρόνια πριν και όλοι θυμόμαστε τις δεκάδες μετεξεταστέων και απορριφθέντων μαθητών που υπήρχαν κάθε σχολικό έτος!